PROJEKT
OM OSS

Esencial AB är ett progressivt arkitektkontor som grundades i sin nuvarande form 2017 av Carmen Izquierdo och Mariano Tellechea.

Vi är en ung firma, men med stor och gedigen erfarenhet.

Vår ambition är att hitta den dolda potentialen bakom varje frågeställning och formulera en vision som vi utvecklar till ett genomförbart projekt. Vi tar oss an utmaningar i alla skalor; från den lilla skalans arkitektur till den stora skalans stadsutveckling; från det strikt privata till det allmänna. Vi tror att ett tätt samarbete mellan byggherre, arkitekt och byggentreprenör kan skapa fantastiska miljöer för idag och för framtiden! Vi engagerar oss i projektets alla skeden, från idé till genomförande.

Det är av stor vikt för oss att vara lyhörda för platsen och dess karaktär. Vi vill skapa arkitektur med en stark känsla av närvaro och platsspecificitet, som skapar mervärde i sitt sammanhang och för sina användare. Vi söker en arkitektur som har intensitet, en tydlig materialitet och en samstämmighet mellan den övergripande formen och den enskilda byggnadsdetaljen. Vi möter verksamhetens behov och krav med spännande rum och rumssamband, vi söker en arkitektur som lyfter vardagen!

GRUNDARE
Carmen Izquierdo
Arkitekt SAR, MSA /
Arquitecto COAM Col.nr.13376
+46 (0) 706 155007
carmen(a)esencial.se
Mariano Tellechea
Arkitekt SAR, MSA
+46 (0) 701 495633
mariano(a)esencial.se
PLATS
Ragvaldsgatan 19B
11846 Stockholm, Sweden
projektförfrågningar
contact(a)esencial.se
MEDARBETARE
Alva Hult
alva(a)esencial.se
Isak Tengzelius
isak (a) esencial.se
Matilda Svensk
matilda(a)esencial.se
José Pérez del Cid
Silvia Toraño
Pjotr Nikolaj Janson
Arvid Forsberg
Leticia Rosillo
Luciano Peirone
Max Ahrent
Adrien Rouchet
Cristina Requejo
Paula Ibiricu Ochoa
Ingrid Westemark
Ivona Ailenei
Eva Seijas
Florian Bouquet
JOBB
join(a)esencial.se